Kolejni posiadacze Żarskiego Kalendarza Charytatywnego

Dziś kolejne osoby stały się posiadaczami żarskiego kalendarza charytatywnego na rok 2024. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy za ogrom wsparcia, krzepiących słów i czynów, które poświadczają, że zawsze możemy na Was liczyć.

Dziękujemy Pani Wicestaroście Malgorzacie Issel za spotkanie oraz za to, że wspiera Pani współpracę naszego Stowarzyszenia z żarskim Starostwem. Dziękujemy także Monice Syguła, Monice Janickiej-Nowak i Karolinie Cochła-Zatej, że od lat wspieracie wszelkie działania i akcje pomocowe. Kiedy się ma blisko ludzi o tak szlachetnych i wspaniałych sercach, to góry można przenosić. Dziękujemy w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego Mentor.

Kalendarz sfinansowany m.in. ze środków NIW (Korpus Solidarności).

Wydanie Żarskiego Kalendarza Charytatywnego sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.