Działania

Rok 2021

W okresie od 04.09.2021 do 17.12.2021 przeprowadzono 2 projekty lokalnych koalicji wolontariatu

Pierwsze wydarzenie: od 04.09.2021 do 17.12.2021
Projekty realizowane były z udziałem wolontariuszy przez uczniów KLO w Żarach oraz przedszkolaków z przeszkolą Chatka Puchatka i nauczycielek.
Projekt pt. „Pomagam JA! Pomagaj TY!”
Pomoc w ramach projekt jest dedykowana do Domu Seniora Leśne Zacisze w Żarach, Domu Dziecka w Żarach oraz adresowana do rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin z chorymi dzieci. Zbierano żywność, odzież, środki czystości i higieniczne, zabawki, książki i bajki. Wolontariusze odwiedzają seniorów i czytają im. Wolontariusze odwiedzają dzieci w Domu Dziecka i pomagają im w lekcjach i spędzają wspólnie czas. Projekt jest planowana jako długoterminowy i będzie kontynuowany w 2022 i 2023 roku. W akcję zaangażowało się 8 wolontariuszy.

Drugie wydarzenie: od 04.10.2021 do 14.12.2021
Projekt pt. „Ratownicy – Ochotnicy”
Projekt adresowany do młodzieży szkół średnich i obejmujący elementy z nauki pierwszej pomocy. Młodzież następnie ma przekazywać nabytą wiedzę swoim kolegom i koleżankom na zasadzie podaj dalej. Projekt jest planowany jako długoterminowy i będzie kontynuowany w 2022 i 2023 roku. Zajęcia z pierwszej pomocy będą organizowane średnio 1x na kwartał w danym roku, minimum 3x w roku.  W akcję zaangażowało się 15 wolontariuszy.
3 Szkolenia z pierwszej pomocy odbyły się w Sali szkoleniowej położonej przy ul. Kalinowskiego 3/1 w Żarach, woj. lubuskie. Podczas szkoleń zapewniono dla uczestników poczęstunek oraz materiały informacyjne i promujące Korpus Solidarności.

Rok 2022

Pierwsza Akcja społeczna w roku 2022 realizowana była od 01.03-31.12.2022.
Akcja dotyczyła zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z języka polskiego, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, pomocy w tłumaczeniach ustnych i pisemnych dla Uchodźców z Ukrainy. Akcja jest planowana jako długoterminowa i będzie kontynuowana w 2023 roku.

Druga Akcja społeczna realizowana w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022.
Akcja dotyczyła zorganizowania i przeprowadzenia półkolonii artystycznych dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej. Podczas 4 turnusów, w godzinach 7.30-16.00, z opieki, wyżywienia oraz zajęć z malarstwa, wyjść i innych atrakcji skorzystało 40 uczestników. Półkolonie były bezpłatne oraz umożliwiły poznanie i integrację dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej. Akcja jest planowana jako długoterminowa i będzie kontynuowana w 2023 roku.

Trzecia Akcja realizowana w okresie: 05.08.2022.
Akcja dedykowana do Uchodźców z Ukrainy przebywających w Żarach i okolicy, woj. lubuskie.
Stowarzyszenie wystawiło stoisko a wolontariusze (polscy i ukraińscy) upiekli ciasta, wykonali
własnoręcznie ozdoby do włosów i broszki oraz ulepili pierogi. Podczas Festynu prowadzono zbiórkę środków finansowych. Zebrano blisko 1.800 zł. Zakupiono kosmetyki oraz artykuły spożywcze, które przekazano przed Świętami Bożego narodzenia 5 rodzinom z terenów objętych wojną w Ukrainie, obecnie przebywającym w Żarach. Akcja jest planowana jako długoterminowa i będzie kontynuowana w 2023 roku.

Akcje społeczne „My dla braci naszych mniejszych” pt. „Pomocna dłoń” realizowane w 2021 były
kontynuowane w 2022 oraz ich kontynuacja jest planowana na 2023.

Rok 2023

Pierwsza Akcja społeczna w roku 2023 realizowana była od 01.03-30.06.2023.
Akcja pt. „Pomocna dłoń” dotyczyła zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki żywności, art, higienicznych, środków czystości, ubrań, mebli, farb, paneli itp. na rzecz podopiecznych (matek i dzieci) Domu Samotnej Matki w Żarach oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu żarskiego. Akcja jest planowana jako długoterminowa

Druga Akcja społeczna realizowana była w okresie od 01.02.2023 do 31.12.2023
Akcja dotyczyła pomocy Uchodźcom z Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie. Wsparcie dotyczyło pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomocy w tłumaczeniach ustnych i pisemnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych itp. Akcja jest planowana jako długoterminowa i będzie kontynuowana w 2024 roku.

Trzecia Akcja została zrealizowana w dniu 03.12.2023
Akcja dedykowana zwierzętom bezdomnym. Stowarzyszenie wystawiło stoisko podczas akcji „Bieg po karmę” a wolontariusze pomagali przy zbiórce karmy dla żarskiego schroniska oraz dla domów tymczasowych oraz dla opiekunów dokarmiających bezdomne zwierzęta. Zebrano łącznie około 6 ton żywności dla psów
i kotów oraz koce i inne potrzebne akcesoria i rzeczy dla bezdomnych zwierząt. Akcja „My dla braci naszych mniejszych” jest planowana jako długoterminowa i będzie kontynuowana w 2024 roku.