Działania

W okresie od 04.09.2021 do 17.12.2021 przeprowadzono 2 projekty lokalnych koalicji wolontariatu

Pierwsze wydarzenie: od 04.09.2021 do 17.12.2021
Projekty realizowane były z udziałem wolontariuszy przez uczniów KLO w Żarach oraz przedszkolaków z przeszkolą Chatka Puchatka i nauczycielek.
Projekt pt. „Pomagam JA! Pomagaj TY!”
Pomoc w ramach projekt jest dedykowana do Domu Seniora Leśne Zacisze w Żarach, Domu Dziecka w Żarach oraz adresowana do rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin z chorymi dzieci. Zbierano żywność, odzież, środki czystości i higieniczne, zabawki, książki i bajki. Wolontariusze odwiedzają seniorów i czytają im. Wolontariusze odwiedzają dzieci w Domu Dziecka i pomagają im w lekcjach i spędzają wspólnie czas. Projekt jest planowana jako długoterminowy i będzie kontynuowany w 2022 i 2023 roku. W akcję zaangażowało się 8 wolontariuszy.

Drugie wydarzenie: od 04.10.2021 do 14.12.2021
Projekt pt. „Ratownicy – Ochotnicy”
Projekt adresowany do młodzieży szkół średnich i obejmujący elementy z nauki pierwszej pomocy. Młodzież następnie ma przekazywać nabytą wiedzę swoim kolegom i koleżankom na zasadzie podaj dalej. Projekt jest planowany jako długoterminowy i będzie kontynuowany w 2022 i 2023 roku. Zajęcia z pierwszej pomocy będą organizowane średnio 1x na kwartał w danym roku, minimum 3x w roku.  W akcję zaangażowało się 15 wolontariuszy.
3 Szkolenia z pierwszej pomocy odbyły się w Sali szkoleniowej położonej przy ul. Kalinowskiego 3/1 w Żarach, woj. lubuskie. Podczas szkoleń zapewniono dla uczestników poczęstunek oraz materiały informacyjne i promujące Korpus Solidarności.