Otoczenie wolontariatu

pytania

Dlaczego warto angażować się społecznie?
Jak rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności?
Jak samodzielnie identyfikować potrzeby lokalnej społeczności?
Jak skutecznie inspirować innych do działania?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkoleń adresowanych do wolontariuszy i koordynatorów wolonatriatu.

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące działania w zakresie OTOCZENIE WOLONTARIATU:

  1. Spotkania lokalnych koalicji wolontariatu, powołanych w celu rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym.
  2. Projekty lokalnych koalicji wolontariatu rozwijające i integrujące lokalną społeczność w obszarze wolontariatu.
  3. Warsztaty rozwijające pn. „Różnorodność” dla 10 wolontariuszy.
  4. Warsztaty rozwijające pn. :”Wysoka wrażliwość” dla 10 wolontariuszy.
  5. Warsztaty rozwijające pn. „Współpraca” dla 10 wolontariuszy.
  6. Wizyta studyjna dla 10 uczestników projektu.