O projekcie

LOKALNE PARTNESTWO DLA WOLONTARIATU – EDYCJA 2021 – 2023

Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR w Żarach w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczość” otrzymało dofinansowanie w kwocie 156 000,00  ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Korpus Solidarności na realizację projektu LOKALNE PARTNESTWO DLA WOLONTARIATU – EDYCJA 2021 – 2023.

Nasze cele:

Różnorodne działania wolontariatu przyczynią się do uzyskania korzyści przez Wolontariuszy i Koordynatorów wolontariatu, pomogą mieszkańcom powiatu żarskiego i żagańskiego, organizacjom ngo, instytucjom.

Wolontariat to zawsze wyjście poza strefę własnego komfortu, altruizm, chęć zmiany świata poprzez działania choćby na poziomie lokalnym, poprzez zmianę świadomości ogółu lub jednostek, dlatego szerzenie idei wolontariatu jest tak ważne, szczególnie w obecnym czasie, kiedy pomoc drugiego człowieka może dosłownie uratować czyjeś życie.

Nasze działania kierujemy do wszystkich grup wiekowych, szczególnie jednak do młodzieży, która za kilka lat stanie się filarem społeczeństwa. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu to duży krok do zmian społecznych na poziomie lokalnym.

Wolontariat może pomóc też osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym czy wszystkim tym, którzy potrzebują w życiu aspiracji, zmian, chcą pomagać innym, angażować się w akcje wspierające np. seniorów, w akcje na rzecz pomocy zwierzętom i inne tego typu przedsięwzięcia.

Poprzez ten projekt chcemy wspierać lokalną społeczność, uczyć ludzi, że sami są kreatorami zmian, a każdy wielka metamorfoza czy to jednostki, czy społeczeństwa zaczyna się od zrobienia jednego małego kroku.

Zapraszamy do projektu wszystkich tych, którym nie jest obca bezinteresowna pomoc, działania z potrzeby serca. Przez kolejne 3 lata będziemy lokalnie wdrażać idee wolontariatu.