Koordynator wolontariuszy

Dobry koordynator to osoba, która wspiera zespół, scala, gratyfikuje, radzi, pomaga. To menadżer na pełen etat. Kierowanie zespołem ludzi to duże wyzwanie. W naszym projekcie zaplanowaliśmy działania przygotowujące do roli koordynatora wolontariuszy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w każdym roku tj. 2021, 2022 i 2023.
Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych/ szkolenie w godzinach dopasowanych do możliwości udziału osób zainteresowanych udziałem w Programie (godziny popołudniowe/ wieczorne/ weekendy).
Liczba uczestników: łącznie 10 uczestników/ rok.
Miejsce: Żary/Żagań
Tematyka: Przewidzieliśmy działania miękkie związane z rozwojem osobistym, cechami lidera, zarządzania grupą oraz wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych w tworzeniu akcji promocyjnych, charytatywnych i wolontariackich. Koordynatorzy wolontariatu zostaną zapoznani z działaniami, jakie będą mogli wykonywać w ramach wolontariatu, z  prawami i obowiązkami wolontariusza. Zależy nam na przygotowaniu koordynatorów do pracy z zespołem, do kierowania zespołem, zdobyciu doświadczenia w tej roli. Szkolenie podstawowe stanowić będzie źródło wiedzy do dalszej edukacji Koordynatorów, która będzie oferowana w organizacjach, do których trafią. Koordynatorzy w danej placówce zostaną przygotowani do realizacji zadań koordynacyjnych wynikających z potrzeb danej placówki. Szkolenia będą elementem motywacyjnym i zachęcającym uczestników projektu do aktywnego zaangażowania się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz bezinteresownej pomocy świadczonej na rzecz m.in. osób starszych, dzieci, zwierząt oraz innych organizacji pozarządowych. Szkolenie adresowane do osób o predyspozycjach i zdolnościach liderskich. Do osób, które inicjowały już działania w grupie, i potrafiły ,,pociągnąć” za sobą pozostałych. Osoby te zostaną przeszkolone, aby w przyszłości prowadzić stałe systematyczne działania na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie żarskim i żagańskim. Uczestnikom szkoleń przedstawione zostaną zasady i korzyści płynące z udziału w projekcie, w tym: zasady Konkursu Wolontariusz roku, zasady Konkursu Koordynator roku.