Debata Oksfordzka pn. „Media społecznościowe to przekleństwo XXI w.”

W dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2022 r. Koordynatorzy wolontariatu naszego Stowarzyszenia PRO MENTOR uczestniczyli w Debacie Oksfordzkiej pn. „Media społecznościowe to przekleństwo XXI w.” organizowanej przez Fundacja Przedsiębiorczość Żary w ramach wspólnego projektu z naszym Stowarzyszeniem.

W debacie prowadzonej przez Panią Katarzynę Twardowską brało udział 7 żarskich szkół.

Dziękujemy za zaangażowanie uczniów i nauczycieli podczas debaty.

Debata wolontarystyczna sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Dodaj komentarz